Cookie Consent by Privacy Policies Generator website

CV Pavyzdys

CV Pavyzdys

Žemiau pateikiamas CV pavyzdys, jis yra rekomendacinio pobūdžio. Norint parašyti gerą gyvenimo aprašymą reikia CV formą pildyti remiantis savo žiniomis ir gebėjimais bei pateiktu darbdavio iškeltais reikalavimais.

ASMENINĖ INFORMACIJA .....VARDAS PAVARDĖ
    Pavyzdžio g. 1 LT-860000 Vilnius (Lietuva)
    ______________ ______________
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    Mano.Vardas
      Lytis Moteris | Gimimo data 10/18/1986 | Pilietybė Lietuvė
       
DARBAS DĖL KURIO KREIPIAMASI     PAREIGYBĖS PAVADINIMAS (informacija iš skelbimo)
       
DARBO PATIRTIS    
nuo - iki
    Užimtų pareigų pavadinimas
      Įrašykite darbovietės pavadinimą ir adresą bei kitus duomenis kaip būtų galima susisiekti su jūsų buvusio darbdaviu.
       
      * Projektinė veikla
      * Projektų rengimas
       *Projektų įgyvendinimas
       
IŠSILAVINIMAS IR KVALIFIKACIJA    
nuo - iki
    Viešojo administravimo bakalauras
      Kauno technologijos universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Kaunas
       
      Pagrindiniai mokomieji dalykai:
      * Viešojo administravimo pagrindai
      * Vadovavimo pagrindai
      * Administracinė teisė
       
ASMENINIAI GEBĖJIMAI    
Gimtoji kalba     Lietuvių
       
Kitos kalbos   SUPRATIMAS KALBĖJIMAS RAŠYMAS
  ....... Klausimas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu
 
Anglų   C2 B2 B1 B2 A1
    Lygmenys: A1/2: pradedantis vartotojas, B1/2: pažengęs vartotojas, C1/2: įgudęs vartotojas. Standartiniai Europos Sąjungos kalbų kriterijai
Bendravimo gebėjimai
..... * lengvai dirbu kolektyve
    * lengvai prisitaikau kompanijoje
     
Organizaciniai ir vadovavimo gebėjimai
  * organizuoju darbo kokybės valdymą
    * analizuoju darbo laiko ataskaitas
     
Pageidaujamam darbui reikalingi gebėjimai
  * geri vadybos ir projektinės veiklos įgūdžiai
    * atsakingumas ir reiklumas
     
Darbo kompiuteriu gebėjimai   * moku dirbti 'Microsoft Office" kompiuterine programa
     
Kiti informacija
  * galiu dirbti pamaininį darbą
     

 

Vienas iš svarbiausių dalykų rašant CV yra tinkamos formos pasirinkimas. Nesvarbu tokiu formatu bus rašomas gyvenimo aprašymas, bet svarbiausia, kad visa informacija būtų pateikiama vienokios ar kitokios formos lentelėje tam, kad gyvenimo aprašymas būtų tvarkingas ir patrauktų darbdavio akį.

Asmeninė informacija

Pirmoji dalis bet kokios formos CV. Čia pateikite trumpą informaciją apie save. Šioji dalis turi darbdavį tik supažindinti su jumis bei nurodyti kontaktus. Taigi pirmiausia parašomas vardas ir pavardė, kad lengvai atkreiptumėte dėmesį ir įsimintų vardas galima tai užrašyti tik didžiosiomis raidėmis. Žemiau eitų jūsų adresas, kuriuo būtų galima susisiekti su jumis, kad ir paštu. Nurodoma: gatvės pavadinimas, namo ir buto numeriai, pašto kodas, miestas. Sekančioje skiltyje pateikiami kontaktiniai telefono numeriai, tiek mobilus, tiek paprastas. Taip pat labai svarbu nurodyti savo elektroninio pašto adresą ir "Skype" vartotojo  vardą. Paskutinėje skiltyje kur aprašoma asmeninė informacija rekomenduojama parašyti savo lytį, gimimo datą bei pilietybę.

Darbas dėl kurio kreipiamasi

Čia siūloma parašyti pareigybę į kurią pretenduojame tiksliai taip kaip buvo parašyta darbo skelbime. Jei šitą dalį tiesiog praleistumėte darbdavys gali neatsirinkti į kurią poziciją pretenduojate, nes tuo pačiu metu gali ieškoti ne vieno naujo darbuotojo skirtingoms pozicijoms užimti. Taigi, neužrašius pareigybės į kurią pretenduojate dėl laiko stokos vadovas gali jūsų CV padėti į šoną ir nesiaiškinti ir toliau neskaityti jūsų CV tam, kad pritaikyti jį tinkamai pareigybei. Šitą dalį taip pat rekomenduojame rašyti didžiosiomis raidėmis.

Darbo patirtis

Viena iš svarbiausių CV dalių, dėl kurios galite būti priimtas į laisvą darbo vietą. Bet kokiu atveju darbinė patirtis yra, o ypač jei ji susijusi su pretenduojama pareigybe, kaip raktas siekiant užimti laisvą vietą. Darbo patirties dalį reikia pildyti nuo paskutinės užimtos darbo vietos, užrašant nuo kada pradėjote dirbti ir iki kada dirbote, o lygiagrečiai parašyti kokią poziciją buvote užėmę. Šiek tiek žemiau pateikite informaciją apie buvusią darbovietę: įmonės pavadinimas bei kiti kontaktiniai duomenys. Taip pat parašykite pagrindines veiklos sritis, kurias vykdėte, kokia buvo pagrindinė darbo sritis bei specifika. Ir taip žemyn užpildyti tą grafą kur paskutinėje vietoje atsirastų jūsų pirmasis darbas.

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Šioje srityje siūloma pateikti visas savo įgytas kvalifikacijas, o ši dalis yra svarbiausia tam kas neturi darbinės patirties. Ši dalis pildoma panašiai kaip darbo patirtis, rašoma data ir lygiagrečiai aprašymas kvalifikacijos, kur įgyta, koks laipsnis, kokie pagrindiniai dalykai išmokti. Pirmiausia pradeda pildyti nuo vidurinės ar pradinės mokyklos, toliau seka aukštasis universitetinis ar neuniversitetinis išsilavinimas, profesinis išsilavinimas. O galiausiai pildomi įvairūs kursų baigimai, kuriuos baigę gavote pažymėjimus ar diplomus. Šioje dalyje labai svarbu parašyti kokie buvo pagrindiai mokomieji dalykai, kad darbdavys galėtų įsivaizduoti jūsų gebėjimų bei kompetencijos lygį.

Asmeniniai gebėjimai

Tai viena plačiausių dalių CV formoje. Be to, asmeninių gebėjimų dalis gyvenimo aprašyme yra laisviausia forma pateikiama informacija.  Taigi, ši dalis sudaryta iš tokių kategorijų:

1. Kalbos. Parašoma kokia yra gimtoji kalba, o po apačia užpildoma lentelė apie kitų kalbų mokėjimą. Svarbiausios kategorijos yra supratimas, kalbėjimas, rašymas. Šią lentelę siūloma pildyti remiantis standartiniais Europos Sąjungos kalbų kriterijais.

2. Bendravimo gebėjimai. Pabrėžkite savo komunikabilumą. Pabrėžkite kaip gebate dirbti: kolektyve ar individualiai. Pateikite kokiu būdu priimate sprendimus kritinėse situacijose.

3. Organizaciniai ir vadovavimo gebėjimai. Jei dirbote vadovaujantį darbą punktais pateikite kokie pagrindinai jūsų vadovavimo kriterijai. O jei tik pretenduojate į tokias pareigas aprašykite kaip gebėsite valdyti situaciją, kokios jūsų asmeninės savybės.

4. Pageidaujamam darbui reikalingi gebėjimai. Pildant šitą kategoriją dar kartą rekomenduojama perskaityti darbo skelbimo reikalavimus, o tada atsižvelgę į savo įgytą praktiką ir žinias aprašykite savo gebėjimus pritaikytus būtent pretenduojamai pareigybei.

5. Darbo kompiuteriu gebėjimai. Surašykite kokiomis kompiuterinėmis programomis mokate dirbti. Taip pat nepamirškite operacinių sistemų ar programavimo.

6. Kiti gebėjimai ar kita informacija. Jei dar turite nepažymėtų savybių jas galite surašyti šioje dalyje. O jei norite parašyti apie darbo grafikus (koks jums palankesnis) ar darbo valandas, tada skiltį pakeiskite į kita informacija. Taip pat parašykite ar turite vairuotojo pažymėjimą ir ar turite nuosavą automobilį.

 

MotyvacinisLaiskas.lt svetainėje aukščiau pateiktas gyvenimo aprašymo pavyzdys. Tiek pateiktas aprašymas, tiek CV pavyzdys yra rekomendacinio pobūdžio. Šiuo pavyzdžiu vadovaujantis galima lengvai ir greitai užpildyti CV formą, kurią galite parsisiųsti iš čia.